a

Facebook

Twitter

Copyright 2018 AloraNet.
Tüm hakları saklıdır.

Facebook

Twitter

Instagram

Linkedin

Arama
Menü
 

Kişisel Verilerin Korunması

BAĞATUR HUKUK
Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel veriler, günümüzün en önemli hukuk alanlarından biri haline gelmiştir. 7 Nisan 2016 yılında yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile, Avrupa Birliği kapsamında yaklaşık 30 yılı aşkın süredir var olan kişisel veri kavramı Türk hukukuna da girmiştir.

 

Büyük ölçekli anonim şirketlerden, gerçek kişilere kadar pek çok grubu ilgilendiren KVKK mevzuatı kapsamında; müvekkillerimize hak ve yükümlülükleri kapsamında danışmanlık vermekte ve KVKK’ya uyum konusunda gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularının her birine özel olarak projeler yürütmekteyiz.

 

Bağatur Hukuk Bürosu olarak KVK Ekibimiz, KVKK ve ilgili mevzuatın getirdiği ilkeler kapsamında müvekkillerimize başlıca aşağıdaki konularda destek sağlamaktadır:

  • Kanun kapsamında iş ortağı müvekkillerimizin tabi oldukları idari ve hukuki yükümlülüklerin tespiti, analizi ve ilgili süreçlerin yönetilmesi
  • İlgili yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi açısından müvekkillerin Kanun gereği yükümlü oldukları belgelerin tespiti ve hazırlanması, IT desteği ile iş ortaklarımızın sitelerinde yayımlanması süreçlerinin yürütülmesi
  • Kanun gereği veri sorumlularının yükümlü oldukları aydınlatma metni, açık rıza metni, kişisel verilerin işlenmesi ve korunması politikası, ilgili kişinin başvuru formu gibi bir çok belgenin hazırlanması ve KVKK’ya uyum sürecin yönetimi
  • Tüzel kişi iş ortaklarımıza kişisel veri işleme envanteri oluşturulması ve iş birliği yönetiminin sağlanması
  • İş ortaklarımızın çalıştığı iş ortakları, tedarikçileri gibi üçüncü kişilerle yapılan sözleşmelerin Kanun’a uyumlu hale getirilmesi için danışmanlık hizmeti sağlanması
  • İşveren iş ortaklarımızın işçi-işveren ilişkisini düzenleyen tüm kişisel veri yönetim sürecinin sağlanması
  • İş ortaklarımıza ve çalışanlarına farkındalık eğitimleri düzenlenmesi
  • İlgili kişi sıfatına sahip gerçek kişi müvekkillerimize KVKK’nın kendilerine sağladıkları haklar konusunda bilgi verilmesi
  • İlgili kişileri temsilen veri sorumlularına başvuru yapılması ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayet süreçlerinin yürütülmesi

 

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin iş ortaklarımızın her türlü soru, sorun ve yükümlülükleri gereği uyum sürecin yönetiminde destek ve danışmanlık hizmeti büromuzda verilmektedir.

 

Detaylı bilgi için info@bagatur.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.