a

Facebook

Twitter

Copyright 2018 AloraNet.
Tüm hakları saklıdır.

Facebook

Twitter

Instagram

Linkedin

Arama
Menü
 

İş Hukuku

BAĞATUR HUKUK
İş Hukuku

İş hukukuna ilişkin çeşitli konularda müvekkillerimize avukatlık hizmeti vermekteyiz. İş sözleşmeleri, taşeronluk sözleşmeleri, geçici iş ilişkisi ve çalışanların devri gibi konularda danışmanlık hizmeti sunmaktayız. İş hukuku sözleşme taslaklarının hazırlanması, söz konusu sözleşmelerin müzakere edilmesi ve son halini alması konularında müvekkillerimize destek olmaktayız.

Şirketlerin bölünmesi ve işyerlerinin nakli sonrası ortaya çıkacak hukuki sonuçlar hakkında hukuki görüş sunmaktayız. Şirket birleşmelerini ve özelleştirmelerini Türk İş Hukuku çerçevesinde düzenlemekteyiz. Kurumsal müvekkillerimizi iş hukukundan doğan davalarda temsil ediyoruz. Şirket politika ve uygulamalarının iş hukuku mevzuatına uygunluğunu sağlamaktayız. İnsan kaynakları yönetimi konularında şirket yöneticilerine eğitimler ve seminerler düzenliyoruz.

İşe iade, işçi hakları ve alacakları (kıdem tazminatı, fazla mesai, maaş alacağı ve yıllık izin), iş kazalarından kaynaklanan tazminat talepleri, üst düzey yöneticilerin iş sözleşmeleri dahil olmak üzere, iş sözleşmelerinden kaynaklanan çeşitli uyuşmazlıklar ile ilgili davalarda müvekkillerimizi etkin bir şekilde temsil ediyoruz.

 

Detaylı bilgi için info@bagatur.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.