a

Facebook

Twitter

Copyright 2018 AloraNet.
Tüm hakları saklıdır.

Facebook

Twitter

Instagram

Linkedin

Arama
Menü
 

Tarım Hukuku

BAĞATUR HUKUK
Tarım Hukuku

Tarım Hukuku, ülkemizde tarım sektöründeki iş hacminin gelişimiyle ortaya çıkan ihtilafları çözüme ulaştıran bir hukuk dalıdır. Tarım sektörünü yakından ilgilendiren konularda çalışmalarımız uzun yıllardır devam etmektedir.

Tarım hukukunda odaklandığımız konular:

• Tarımda fikri mülkiyet hakkı,
• Tarım işçilerinin iş hukuku kapsamındaki hak ve borçlarının tespiti,
• Lisanslı depoculuk,
• Gerçek ve tüzel kişilere tarımsal alanlarda sağlanan devlet teşvikleri,
• Hibe ve sigorta destek süreçlerinin yönetimi,
• Tarımsal teknolojilerin patentle korunması,
• Islahçı haklarının korunması,
• Tarım alanlarının amaç dışı kullanılmasının önlenmesi,
• Organik tarım mevzuatı ve organik tarım pazarlarının kurulması,
• 2B arazilerinde hak sahipliğinin tespiti ve satış işlemlerinin gerçekleştirilmesidir.

Tarım sektöründe ortaya çıkan hukuki ihtilafları çözmek ve hukuksal gereksinimleri karşılamak amacıyla müvekkillerimize yüksek kalitede hizmet vermekteyiz.

 

Detaylı bilgi için info@bagatur.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.